Krajowa Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
Krajowa Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
03-05.10 Poznań

Zwierzęcy materiał hodowlany, wyposażenie budynków inwentarskich, maszyny
i urz±dzenia do hodowli zwierzęcej, pasze.

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. (0-61) 869-23-75
faks (0-61) 869-29-55

Miejsce imprezy: Międzynarodowe Targi Poznańskie