Jesienna Giełda Ogrodnicza
Jesienna Giełda Ogrodnicza
27-28.09 Boguchwała

Wystawa przetworów owocowo-warzywnych, materiału szkółkarskiego, kwiatów
i owoców. Wystawa maszyn i drobnego sprzętu ogrodniczego, wyrobów pszczelarskich, ¶rodków plonotwórczych, drobnego inwentarza i rękodzieła ludowego.
Kiermasz: ¶rodków plonotwórczych, sprzętu rolniczego, ogrodniczego, pszczelarskiego i wyrobów rękodzieła ludowego.

Organizator: Podkarpacki O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
ul. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
tel. (0-17) 870-15-00
faks (0-17) 870-15-02

Miejsce imprezy: PODR Boguchwała