Jesień w Gli¶nie
Jesień w Gli¶nie
21.09 Glisno

Turniej wsi, kiermasz ogrodniczy i pszczelarski, promocja rękodzieła ludowego,
sprzęt gospodarstwa domowego, pokazy kosmetyczne, prezentacja dorobku stowarzyszeń, występy zespołów ludowych, porady lekarskie.

Organizator: Lubuski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku – O/Lubniewice
ul. Osadników Wojskowych 25
69-210 Lubniewice
tel. (0-95) 755-76-14
faks (0-95) 755-71-79

Miejsce imprezy: O¶rodek szkoleniowy w Gli¶nie