XV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym
XV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym
13-14.09 Siedlce

Oferty handlowe i usługowe firm krajowych i zagranicznych branży rolniczej oraz z otoczenia rolnictwa, ekspozycje produktów rolnych, kiermasz ro¶lin, kwiatów, krzewów ozdobnych i drzew owocowych, wystawa zwierz±t hodowlanych i gospo­darskich, doradztwo nt. agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, ekologii oraz produkcji ro¶linnej i zwierzęcej, prezentacje gospodarstw agroturystycznych i rę­kodzieła ludowego, imprezy kulturalne - występy zespołów ludowych i artystycz­nych.

Organizator: Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział Siedlce ul. Kazimierzowska 21 08-110 Siedlce
tel. (0-25) 63-287-24, 63-287-40 faks (0-25) 63-287-40

Miejsce imprezy: Mazowiecki ODR - O/Siedlce