XII Pałuckie Targi Rolne w Żninie
XII Pałuckie Targi Rolne w Żninie
23-24.08 Żnin

Maszyny i urz±dzenia do produkcji rolnej, pasze, nawozy, ¶rodki ochrony ro¶lin,
sprzęt ogrodniczy.

Organizator: Tygodnik „PAŁUKI”
ul. S±dowa 4
88-400 Żnin
tel. (0-52) 30-20-928, 303-00-50
faks (0-52) 303-00-50

Miejsce imprezy: Tereny nad jeziorem Czaplem w Żninie