Od pola do stołu
III Jesienny Jarmark „Od pola do stołu”
12.10 Płońsk


Promocja dziedzictwa kulturowego wsi mazowieckiej, zasad produkcji zgodnej
z wymogami ¶rodowiska naturalnego i zdrowego stylu życia. W ramach imprezy
prezentowane będ± gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne, twórczo¶ć ludowa, dziedzictwo kulinarne wsi polskiej oraz różnorodne kiermasze.

Organizator: Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – O/Po¶więtne w Płońsku
ul. Sienkiewicza 11
09-100 Płońsk
tel. (0-23) 663-07-10
faks (0-23) 662-99-50

Miejsce imprezy: Mazowiecki ODR – O/Po¶więtne w Płońsku