FARMA
FARMA
Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
03-05.10 Poznań

Zwierzęcy materiał hodowlany, wyposażenie budynków inwentarskich, maszyny i urz±dzenia do hodowli zwierzęcej, pasze, maszyny i urz±dzenia technologiczne dla przemysłu paszowego, maszyny i urz±dzenia technologiczne dla przemysłu utylizacyjnego, produkty utylizacji, sprzęt i preparaty weterynaryjne, nasiona, ogrodnictwo (warzywa, owoce), gospodarka le¶na, ¶rodki transportu, finanse, doradztwo, usługi.

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14 60-734 Poznań tel. (0-61) 869-25-93 faks (0-61) 869-29-55

Miejsce imprezy: Międzynarodowe Targi Poznańskie