EKOGALA 2008
EKOGALA 2008
Międzynarodowe Targi Żywno¶ci Ekologicznej
16-18.05 Rzeszów

Organizator: Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 850-17-80
faks (0-17) 850-17-81

Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego
Ekogwarancja PTRE
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Miejsce imprezy: Regionalne Centrum Widowiskowo-Sportowe w Rzeszowie, ul. Podpromie 10