XVII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe
XVII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
07-08.06 Lubań

Maszyny i urz±dzenia rolnicze, nawozy i ¶rodki ochrony ro¶lin, pasze i dodatki paszowe, materiały budowlane, samochody, kiermasze ogrodnicze.

Organizator: Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt ¶w. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk-Lipce
tel. (0-58) 326-39-00
faks (0-58) 309-09-45

Dział Technologii Produkcji i Do¶wiadczalnictwa w Lubaniu
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. (0-58) 688-20-11, 688-21-50
faks (0-58) 688-22-52

Miejsce imprezy: Lubań k. Ko¶cierzyny