XVI Leszczyńskie Targi Rolnicze Wiosna 2008
XVI Leszczyńskie Targi Rolnicze - Wiosna 2008
15-16.03 Leszno

Materiał siewny, materiał szkółkarski, ro¶liny ozdobne i sadownicze, ¶rodki ochrony ro¶lin, nawozy, pasze, drobny sprzęt rolniczy, a także doradztwo rolnicze. Targom towarzysz± seminaria, pokazy, konkursy, kiermasz ogrodniczy.

Organizator: Wielkopolski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradczy Leszno
ul. Niepodległo¶ci 72
64-100 Leszno
tel. (0-65) 520-00-40, 526-11-44
faks (0-65) 526-25-50

Miejsce imprezy: Hala „Trapez”, Leszno, ul. Zygmunta Starego 1