XV Żuławskie Targi Rolne
XV Żuławskie Targi Rolne
IX Regionalna Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
Wystawa Rzemiosła Artystycznego
14-15.06 Stare Pole

Maszyny i urz±dzenia rolnicze, pasze i dodatki paszowe, ogrodnictwo i szkółkarstwo, chemia w rolnictwie, ekologia, rzemiosło.

Organizator: Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt ¶w. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk-Lipce
tel. (0-58) 326-39-00
faks (0-58) 309-09-45

Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego - O/Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 21
82-220 Stare Pole
tel. (0-55) 270-11-21
faks (0-55) 270-11-62
e-mail:

Miejsce imprezy: Stare Pole