Wiosenne Targi Rolniczo-Ogrodnicze AGROMARSZ
Wiosenne Targi Rolniczo-Ogrodnicze AGROMARSZ
06.04 Marszew

¦rodki do produkcji rolnej (ro¶linnej i zwierzęcej) oraz ogrodniczej, maszyny i ci±gniki rolnicze, budownictwo i wyposażanie obiektów inwentarskich, infrastruktura towarzysz±ca, systemy grzewcze i chłodnicze, przydomowe oczyszczalnie ¶cieków, informacja i doradztwo, kiermasz ogrodniczy.

Organizator: Wielkopolski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Centrum Edukacyjno-Wystawowe Marszew
Marszew, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 742-73-59
faks (0-62) 742-72-37

Miejsce imprezy: WODR w Marszewie