VIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA
VIII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA
Salon Wozów Paszowych 2008
22-24.02 Poznań

Nowoczesna infrastruktura w hodowli i produkcji bydła.

Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich
ul. Mazowiecka 63/2
60-623 Poznań
tel. (0-61) 843-26-13
faks (0-61) 843-38-05

Miejsce imprezy: Poznań – Hala „Arena”