II Wiosna na Polu i w Ogrodzie z Doradztwem Rolniczym
II Wiosna na Polu i w Ogrodzie z Doradztwem Rolniczym
30.03 Siedlce

Oferty handlowe i usługowe firm i gospodarstw rolniczych, głównie ogrodniczych, nasiennych, ze ¶rodkami ochrony ro¶lin, kiermasz kwiatów, krzewów ozdobnych
i drzew owocowych, doradztwo nt. agrobiznesu, rozwoju obszarów wiejskich, ekologii oraz produkcji ro¶linnej i zwierzęcej, prezentacje gospodarstw agroturystycznych i rękodzieła ludowego, występy zespołów ludowych.

Organizator: Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Siedlce
ul. Kazimierzowska 21
08-110 Siedlce
tel. (0-25) 63-287-24, 63-287-40
faks (0-25) 63-287-40

Miejsce imprezy: Mazowiecki ODR – O/Siedlce