Dzień Otwartych Drzwi Powiatu Lublinieckiego
Dzień Otwartych Drzwi Powiatu Lublinieckiego
29.06 Kochcice

Organizator: ¦l±ski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 37-70-100
faks (0-34) 36-20-489

Miejsce imprezy: Kochcice k. Lublińca