X Krajowe Dni Ogrodnika
X Krajowe Dni Ogrodnika
12-13.09.2009r

¦rodki do produkcji ogrodniczej zwi±zane z upraw± warzyw i ro¶lin, pod osłonami i w gruncie, sadów, ro¶lin jagodowych, konsultacje z naukowcami z Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.

Organizator: Wielkopolski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradczy Kalisz
ul. T. Ko¶ciuszki 1A
62-800 Kalisz
tel. (0-62) 75-75-423
faks (0-62) 75-75-423
e-mail:

Miejsce imprezy: Gołuchów