Targi Rolno-Kwiatowe
Targi Rolno-Kwiatowe
17-18.05 Strzelino

Pokaz zwierz±t hodowlanych. Wystawa, promocja i sprzedaż: maszyn, urz±dzeń
i narzędzi rolniczych, ¶rodków do produkcji ro¶linnej i zwierzęcej, kwiatów balkonowych i rabatowych. Doradztwo specjalistów PODR, konkurs florystyczny.

Organizator: Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Strzelinie
76-200 Słupsk
tel. (0-59) 847-12-88
faks (0-59) 847-12-81
e-mail:

Miejsce imprezy: Strzelino