Rol-Szansa 2008
Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza „Rol-Szansa ’2008”
30-31.08 Piotrków Trybunalski

Maszyny i urz±dzenia rolnicze, wyposażenie budynków inwentarskich, nawozy, pasze, ¶rodki ochrony ro¶lin, kwiaty i krzewy ozdobne, materiały i projekty bu­dowlane.

Organizator: Łódzki O¶rodek Doradztwa Rolniczego z siedzib± w Bratoszewicach
O/Piotrków Trybunalski ul. Kasztelańska 9 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (0-44) 646-10-48 faks (0-44) 646-10-73

Miejsce imprezy: Łódzki ODR - O/Piotrków Trybunalski