Krajowa Wystawa Ogrodnicza
Krajowa Wystawa Ogrodnicza
03-05.10 Poznań

Największa ekspozycja ogrodnicza w Polsce. Co roku przyci±ga ona do Poznania
wystawców z kraju i za granicy prezentuj±cych najnowsze osi±gnięcia w produkcji
ogrodniczej; Międzynarodowe Pokazy Florystyczne.

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. (0-61) 869-23-75
faks (0-61) 869-29-55

Miejsce imprezy: Międzynarodowe Targi Poznańskie