Barwy Lata - Dary Jesieni
Ogólnopolskie Spotkania Ekologiczne „Barwy Lata - Dary Jesieni”
13-14.09 Przysiek


Forum samorz±dowe nt. ochrony ¶rodowiska, Krajowe Dożynki Ekologiczne, wy­stawa produktów ekologicznych, ¦więto Ziemniaka, ro¶liny ozdobne, twórczo¶ć ludowa, seminaria, warsztaty tematyczne.

Organizator: Kujawsko -Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Przysieku
87-134 Zławie¶ Wielka tel. (0-56) 611-09-00 faks (0-56) 611-09-05

Miejsce imprezy: Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie - O/Przysiek