AGROPROMOCJA
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2008
06-07.09 Nawojowa

Ci±gniki i maszyny rolnicze, urz±dzenia do produkcji zwierzęcej, urz±dzenia do produkcji rolnej i ogrodniczej, budownictwo inwentarskie, materiał siewny i sa­dzeniakowy, nawozy i ¶rodki ochrony ro¶lin, pasze, koncentraty, przetwórstwo rol­no-spożywcze, ekologia i ochrona ¶rodowiska, nauka rolnicza i doradztwo rolni­cze.

Organizator: Małopolski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nawojowej 33-335 Nawojowa 1 tel. (0-18) 445-70-36, 445-70-39 faks (0-18) 445-72-76

Miejsce imprezy: Nawojowa