Agro Show 2008
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza "Agro Show 2008"
WRZESIEŃ Bednary

Maszyny i urz±dzenia stosowane w rolnictwie, chemiczne ¶rodki ochrony ro¶lin, na wozy, pasze i ich dodatki, mleczarstwo, ogrodnictwo, warzywnictwo i sadownictwo, materiały i technologie stosowane w budownictwie wiejskim, instytucje naukowo badawcze, ubezpieczenia w rolnictwie, wydawnictwa branżowe.

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz±dzeń Rolniczych
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
tel. (0-56) 623-31-25
tel. faks (0-56) 623-31-24

Miejsce imprezy: Bednary k. Poznania