Weterynaria 2008
III Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywno¶ci „Weterynaria 2008”
27-29.11 Warszawa

Leki i preparaty, karmy, odżywki, pasze i premiksy, wyposażenie lecznic i gabinetów weterynaryjnych (aparatura, narzędzia, meble, akcesoria), usługi laboratoryjne oraz akcesoria i aparatura analityczna, urz±dzenia kontrolne i aparatura kontrolno-pomiarowa, ¶rodki i maszyny dezynfekuj±ce, utylizacja, odzież ochronna, doradztwo consultingowe i projektowe, wydawnictwa i instytucje, ¶rodki do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, aparatura kontrolno-pomiarowa dla żywno¶ci pochodzenia zwierzęcego, firmy zajmuj±ce się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarz±dzania bezpieczeństwem żywno¶ciowym (HACCP GHP, GMP) przeprowadzaniem audytów, szkoleń oraz analiz systemowych.

Organizator: Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. ul. Makowska 95 04-307 Warszawa tel. (0-22) 529-39-00 faks (0-22) 529-39-76

Miejsce imprezy: Warszawa