Targi Rolne w sercu Polski
„Targi Rolne w sercu Polski”
Ogólnopolska Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
28-29.06 Bratoszewice

¦rodki produkcji dla rolnictwa, ci±gniki, maszyny rolnicze, materiałybudowlane,
wyposażenie budynków inwentarskich, samochody osobowe i dostawcze. Imprezy towarzysz±ce: konkursy wyrobów mleczarskich, piekarniczych i wędliniarskich, konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne.

Organizator: Łódzki O¶rodek Doradztwa Rolniczego z siedzib± w Bratoszewicach
ul. Nowo¶ci 32
95-011 Bratoszewice
tel. (0-42) 719-89-28
faks (0-42) 719-66-99

Miejsce imprezy: Łódzki ODR z/s w Bratoszewicach