REDYK
REDYK (wiosenny wypęd owiec na hale)
11.05 lub 18.05 Korbielów

Korowód, mieszanie owiec, ekspozycja naczyń i innych sprzętów zwi±zanych z przetwarzaniem mleka owczego na sery, degustacja wyrobów z mleka owczego, występy zespołów ludowych.

Organizator: ¦l±ski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
ul. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00 faks (0-34) 362-04-89

Miejsce imprezy: Korbielów