Polagra-Tech
Polagra-Tech
Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
14-18.09 Poznań

Maszyny i urz±dzenia technologiczne dla przemysłu mleczarskiego, maszyny i urz±dzenia technologiczne dla przemysłu piekarskiego i cukierniczego, maszyny i urz±dzenia technologiczne dla przemysłu rybnego, maszyny i urz±dzenia technologiczne dla przemysłu owocowo-warzywnego, maszyny i urz±dzenia technologiczne dla przemysłu olejarskiego i tłuszczów ro¶linnych, maszyny i urz±dzenia do konfekcjonowania i formowania produktów przemysłu rolno-spożywczego, ¶rodki transportu.

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14 60-734 Poznań tel. (0-61) 869-25-93 faks (0-61) 869-29-55

Miejsce imprezy: Międzynarodowe Targi Poznańskie