Międzynarodowe Targi Higieny
Międzynarodowe Targi Higieny i Ochrony przed Szkodnikami
18-20.11 Poznań

Urz±dzenia do mycia i dezynfekcji maszyn, urz±dzenia i ¶rodki do mycia i dezynfekcji pomieszczeń: użyteczno¶ci publicznej (biura, szkoły, administracja, sektor HoReCa i in.); służby zdrowia; sektora prywatnego (mieszkania), profesjonalne urz±dzenia do sprz±tania, ¶rodki czysto¶ci i higieny dla przemysłu spożywczego, przemysłu mięsnego, przemysłu mleczarskiego, przemysłu piekarniczego oraz innych gałęzi przemysłu spożywczego, ¶rodki czyszcz±co-konserwuj±ce elewacje budynków, ¶rodki czysto¶ci i higieny osobistej, urz±dzenia i preparaty do zwalczania szkodników: urz±dzenia i ¶rodki do kontroli i zwalczania gryzoni, owadów, ptaków i pozostałych szkodników, wyposażenie i ekwipunek dla techników pest control, lampy owadobójcze i bakteriobójcze, usługi DDD, odzież ochronna.


Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14 60-734 Poznań tel. (0-61) 869-25-89 faks (0-61) 869-29-55

Miejsce imprezy: Międzynarodowe Targi Poznańskie