Krajowa Wystawa Rolnicza
XVII Krajowa Wystawa Rolnicza podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich i IX Dni Europejskiej Kultury Ludowej
06-07.09 Częstochowa

Targi nasienne, targi paszowe, targi pszczelarskie, przedsiębiorczo¶ć na wsi, wy­stawa maszyn rolniczych, kiermasze kwiatów i krzewów ozdobnych, produktów ekologicznych.

Organizator: ¦l±ski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 70/126 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 377-01-00 faks (0-34) 362-04-89

Miejsce imprezy: Częstochowa, Plac Biegańskiego, II i III Aleja N. M. Panny 56