Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne
XIV Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne, Wystawa Rzemiosła Artystycznego
13-14.09 Stare Pole

Materiał szkółkarski, maszyny i urz±dzenia ogrodnicze, wyposażenie ogrodów
i mieszkań, ¶rodki ochrony ro¶lin, materiał nasienny, produkty pszczelarskie, żywno¶ć ekologiczna, agroturystyka, rzemiosło.

Organizator: Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt ¶w. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk
tel. (0-58) 326-39-00
faks (0-58) 309-09-45

Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego – O/Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 21
82-220 Stare Pole
tel. (0-55) 270-11-21
faks (0-55) 270-11-62
e -ma il:

Miejsce imprezy: Stare Pole