Wystawa Rybacka w Skoczowie
Wystawa Rybacka w Skoczowie
27-28.09 Skoczów

Organizator: ¦l±ski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 377-01-00
faks (0-34) 362-04-89

Miejsce imprezy: Skoczów