Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywno¶ci
Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywno¶ci
15-18.09 Poznań

Dodatki przedłużaj±ce trwało¶ć żywno¶ci, dodatki kształtuj±ce strukturę, dodatki
kształtuj±ce cechy sensoryczne, dodatki uzupełniaj±ce, dodatki pomocnicze.

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. (0-61) 869-21-04
faks (0-61) 869-29-55

Miejsce imprezy: Tereny wystawowe Międzynarodowych Targów Poznańskich