Zielone Agro Show 2008
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza „Zielone Agro Show 2008”
MAJ Dane u organizatora

Maszyny i urz±dzenia rolnicze wykorzystywane we wszystkich pracach zwi±zanych z pozyskiwaniem zielonki i produkcj± paszy.

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz±dzeń Rolniczych
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
tel. (0-56) 62-33-125
tel/faks (0-56) 62-33-124

Miejsce imprezy: Informacje u organizatora