Zielona Gala
Zielona Gala
24-25.05 Szepietowo

Maszyny i urz±dzenia do zbioru zielonek, produkcji pasz, sianokiszonek, kiszonek.

Organizator: Podlaski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo
tel. (0-86) 275-89-10
faks (0-86) 275-89-20

Miejsce imprezy: Podlaski ODR w Szepietowie