XVII Targi Rolnicze Lubniewice 2008

XVII Targi Rolnicze Lubniewice 2008

24-25.05 Glisno

Sprzęt do produkcji ro¶linnej, zwierzęcej i ogrodniczej, urz±dzenia dla przetwórstwa rolno-spożywczego, ¶rodki ochrony ro¶lin, nawozy, pasze, koncentraty, kwiaty, ro¶liny ozdobne, nasiona, sadzonki, drzewa, krzewy. Wystawy: Zwierz±t Gospodarskich i Drobnego Inwentarza, rękodzieła ludowego, ogrodnicza, maszyn rolniczych, żywno¶ci ekologicznej; konkursy oraz występy zespołów ludowych.

Organizator: Lubuski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku – O/Lubniewice
ul. Osadników Wojskowych 25
69-210 Lubniewice
tel. (0-95) 755-76-14, 15
faks (0-95) 755-71-79

Miejsce imprezy: O¶rodek Szkoleniowy w Gli¶nie