XV Krajowe Dni Ziemniaka
XV Krajowe Dni Ziemniaka
30-31.08 Lubań

Sadzeniaki kwalifikowane, sprzęt techniczny, pozostałe ¶rodki produkcji w bran­ży ziemniaka, wydawnictwa fachowe, specjalistyczne doradztwo, kolekcja odmian i demonstracje polowe pracy maszyn, konkurs jako¶ci kulinarnej odmian, seminaria szkoleniowe.

Organizator: Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego Lubań k. Ko¶cierzyny 82-422 Nowy Barkoczyn tel. (0-58) 688-20-11, 688-21-50

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR Bonin 3, 76-009 Bonin k. Koszalina tel. (0-94) 342-30-31 (centrala)
(0-94) 342-69-97 (kierownik Zakładu) faks (0-94) 342-70-28
e-mail:

Miejsce imprezy: Łódzki ODR O/Ko¶cierzyn k. Sieradza, 98-285 Wróblew tel. (0-43) 821-31-14