Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
22-23.09 Mikołów

Prezentacja różnych gatunków zwierz±t hodowlanych, pasze, dodatki paszowe,
urz±dzenia i maszyny wykorzystywane w chowie zwierz±t.

Organizator: ¦l±ski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 70/126 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 377-01-00 faks (0-34) 362-04-89

¦l±ski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – O/Mikołów
ul. Gliwicka 85
43-190 Mikołów
tel. (0-32) 325-01-40, 325-01-50
faks (0-32) 325-01-44
e-mail:

Miejsce imprezy: Mikołów