Targi Rolniczo-Ogrodnicze
Targi Rolniczo-Ogrodnicze
31.05-01.06 Ko¶cierzyn

¦rodki do produkcji rolniczej i ogrodniczej, prezentacje koni i drobnego inwenta­rza, oferty firm ubezpieczeniowych, finansowych i motoryzacyjnych, urz±dzenia do ogrodów, giełda firm budownictwa inwentarzowe go.

Łódzki O¶rodek Doradztwa Rolniczego z siedzib± w Bratoszewicach – O/Ko¶cierzyn
Ko¶cierzyn, 98-285 Wróblew
tel. (0-43) 821-31-13
faks (0-43) 821-30-11

Miejsce imprezy: Łódzki ODR - O/Ko¶cierzyn