Polagra Premiery
Polagra - PREMIERY 2008
Polagra-Premiery. Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa 
15-17.02 Poznań
 
Maszyny i urz±dzenia rolnicze, maszyny i urz±dzenia do produkcji biopaliw, maszyny i urz±dzenia do gospodarki wodnej, ¶rodki transportu, czę¶ci zamienne, akcesoria eksploatacyjne, nasiona, chemia rolnicza, aparatura kontrolno-pomiarowa, doradztwo, finanse i usługi dla rolnictwa.

Miejsce imprezy: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. (0-61) 869-25-93
faks (0-61) 869-29-55