Podlaskie Dni Kukurydzy
Podlaskie Dni Kukurydzy
Targi ubezpieczeń w rolnictwie
07.09 Szepietowo

Maszyny i urz±dzenia do zbioru kukurydzy. Oferta firm ubezpieczaj±cych dla rolnictwa.

Organizator: Podlaski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo
tel. (0-86) 275-89-10
faks (0-86) 275-89-20

Miejsce imprezy: Podlaski ODR w Szepietowie