LAS-EXPO
LAS-EXPO 
VIII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Le¶nymi LAS-EXPO
14-16.03 Kielce

Urz±dzenia i maszyny wykorzystywane w pielęgnacji lasu, ¶rodki ochrony ro¶lin.

Organizator: Targi Kielce Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
tel. (0-41) 365-12-32
faks (0-41) 345-62-61

Miejsce imprezy: Targi Kielce Sp. z o.o.