IX Regionalna Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
IX Regionalna Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
28-29.06 Minikowo

Wystawa zwierz±t hodowlanych – bydło, trzoda chlewna, owce, kozy (ponad 250
zwierz±t). Ponadto genetyka, pasze i systemy żywienia, higiena w produkcji zwierzęcej, mechanizacja budynków inwentarskich, weterynaria.

Organizator: Kujawsko-Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo k. Nakła
tel. (0-52) 386-72-00 (14)
faks (0-52) 386-72-27

Miejsce imprezy: Kujawsko-Pomorski ODR, Minikowo k. Nakła