FERMA ¦WIŃ I DROBIU SAL-WET
 XI Międzynarodowe Targi FERMA ¦WIŃ I DROBIU SAL-WET Salon Weterynaryjny 2008
18-20.04 Poznań


Nowoczesna infrastruktura w hodowli i produkcji ¶wiń i drobiu oraz zwalczania
chorób i profilaktyki weterynaryjnej.

Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich
ul. Mazowiecka 63/2
60-623 Poznań
tel. (0-61) 843-26-13
faks (0-61) 843-38-05

Miejsce imprezy: Poznań – Hala „Arena”