Dzień Otwartych Drzwi
Dzień Otwartych Drzwi
08.06 Grabanów

Maszyny i urz±dzenia rolnicze, ¶rodki ochrony ro¶lin, nasiona, nawozy, pasze, dodatki paszowe, kwiaty i nasadzenia ogrodowe, architektura ogrodowa, zwierzęta hodowlane, drób ozdobny.

Organizator: Lubelski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Oddział w Grabanowie
21-500 Biała Podlaska
tel.(0-83) 343-37-92
faks (0-83) 343-81-98

Miejsce imprezy: Lubelski ODR w Końskowoli – O/Grabanów