Dzień Kukurydzy i Buraka
Dzień Kukurydzy i Buraka
21.09 Płońsk

Prezentacja odmian i nowych technologii na polu do¶wiadczalnym, pokazy pracy
maszyn i sprzętu uprawowego, wystawa maszyn, urz±dzeń rolniczych, ¶rodków produkcji.

Organizator: Mazowiecki O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – O/Po¶więtne w Płońsku
ul. Sienkiewicza 11
09-100 Płońsk
tel. (0-23) 663-07-10
faks (0-23) 662-99-50

Miejsce imprezy: Mazowiecki ODR – O/Po¶więtne w Płońsku