Dni z Doradztwem Rolniczym
XV Regionalna Wystawa Zwierz±t Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
28-29.06 Szepietowo

Zwierzęta hodowlane (krowy, konie, trzoda chlewna, owce, drób, zwierzęta futerkowe i ozdobne), maszyny i urz±dzenia rolnicze.

Organizator: Podlaski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo
tel. (0-86) 275-89-10
faks (0-86) 275-89-20

Miejsce imprezy: Podlaski ODR w Szepietowie