Dni Pola
Dni Pola
26.06 Lubań

Prezentacja poletek PDO, oferty firm nawozowych, ¶rodki ochrony ro¶lin, pokazy pracy opryskiwaczy i rozsiewaczy do nasion.

Organizator: Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt ¶w. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk
tel. (0-58) 326-39-00
faks (0-58) 309-09-45

Dział Technologii Produkcji i Do¶wiadczalnictwa w Lubaniu
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. (0-58) 688-20-11, 688-21-50
faks (0-58) 688-22-52
e -ma il:

Miejsce imprezy: Lubań k. Ko¶cierzyny