Dni Pola - Lasowice Wielkie
Dni Pola
27.06 Lasowice, Wielkie

Prezentacja do¶wiadczeń łanowych zbóż, rzepaku.
Oferty firm nawozowych, ¶rodków ochrony ro¶lin.

Organizator: Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt ¶w. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk
tel. (0-58) 326-39-00
faks (0-58) 309-09-45

Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego – O/Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 21
82-220 Stare Pole
tel. (0-55) 270-11-21
faks (0-55) 270-11-62
e -ma il:

Miejsce imprezy: Lasowice Wielkie, pow. Malbork