Dni Otwartych Drzwi Boguchwała
X Regionalna Wystawa Zwierz±t Hodowlanych
Dni Otwartych Drzwi Bogu chwała 2008
28-29.06 Boguchwała

Wystawa wszystkich gatunków zwierz±t hodowlanych z regionu Podkarpacia. Wystawa rolnicza w pełnym zakresie, tj.: wystawa maszyn rolniczych i urz±dzeń z zakresu techniki i energetyki rolniczej. Prezentacja 20 hektarowego pola do¶wiadczalnego PODR Boguchwała. Kiermasz: ¶rodków plonotwórczych, sprzętu rolniczego, ogrodniczego, pszczelarskiego i wyrobów rękodzieła ludowego.

Organizator: Podkarpacki O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała tel. (0-17) 87-01-500 faks (0-17) 87-01-502

Miejsce imprezy: Podkarpacki ODR w Boguchwale