AGROTECH
XIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
14-16.03 Kielce

Ci±gniki, maszyny, narzędzia i urz±dzenia do produkcji ro¶linnej i zwierzęcej, maszyny i urz±dzenia ogrodnicze i le¶ne, ¶rodki do produkcji rolniczej, akcesoria dla rolnictwa, budownictwo inwentarskie.

Organizator: Targi Kielce Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
tel. (0-41) 365-12-30
faks (0-41) 345-62-61

Miejsce imprezy: Targi Kielce Sp. z o.o.