AGRO-TECH
XXXI Między narodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH MINIKOWO
28-29.06 Minikowo

Największa wystawa rolnicza na Kujawach i Pomorzu. „Targowy Lider” w latach 2001, 2003, 2004 i 2006 r. W programie wystawa ci±gników, maszyn rolniczych i ¶rodków do produkcji rolnej, hodowla ro¶lin i nasiennictwo, kolekcja ro¶lin uprawnych (150 odmian), aeroenergetyka, materiały budowlane, samochody, wystawa hodowlana, pokazy pracy ci±gników i maszyn rolniczych, doradztwo, konsultacje. W edycji 2007 r. ok. 350 wystawców krajowych i zagranicznych. Impreza towarzysz±ca „Dni Pola” w SDOO w Chrz±stowie.

Organizator: Kujawsko-Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 89-122 Minikowo k. Nakła tel. (0-52) 386-72-00, 14 faks (0-52) 386-72-27

Miejsce imprezy: Kujawsko-Pomorski ODR Minikowo k. Nakła